Palgivahetus, proteesimine ja plommimine2021-12-13T10:30:07+02:00

Palgivahetus, proteesimine ja plommimine

Palgivahetus, proteesimine ja plommimine

Enne palgivahetustööde teostamist saame vastupanu mikropuuriga määrata kahjustuste ulatuse seinu avamata, misjärel asume palke vahetama, plommima või proteesima. Vahetame nii rõht- kui püstpalkmajade mistahes palgiridasid hoone stabiilsust säilitades. Kasutame selleks vanu palke kui ka uut saematerjali (H3 immutusklassiga materjali). Vajadusel tõstame vundamendi kõrgust või kogu hoonet. Alumiste palkide vahetamisel tasandame vundamendi pinna ning paigaldame puidu ja vundamendi vahele hüdroisolatsiooni. Vahetatud palgiread tihendame linataku või –vildiga. Taastame palkseina vertikaalse vormi (nn väljavajunud seina) paigaldades sirutuslatte ning tendriposte.

Pakutavad teenused:

  • Palkide seisukorra hindamine voodrilauda teisaldamata (vastupanu mikropuuriga)

  • Alumise palgirea vahetus koos vundamendi tasandamise ja tugevdamisega

  • Palkide proteesimine ja plommimine vastavalt vajadusele

  • Aknaaluste, ülemiste palgiridade, neelukohtade aluste ja teiste kahjustatud piirkondade palkide või muude puitelementide vahetamine

  • Sirutuslattide ja tendripostide paigaldamine

  • Laetalade tugevdamine, proteesimine või asendamine

  • Kogu hoone tõstmine koos vundamendi tõstmise ja tugevdamisega ning alumiste palgiridade lisamisega

Me teame, mida teeme ja teeme seda hästi!

Tehtud tööd:
Go to Top