Puitpõrandad2022-01-04T14:04:19+02:00

Puitpõrandad

Puitpõrandate ehitamine ja renoveerimine

Uue põranda ehitamine algab olemasoleva põrandakonstruktsiooni lammutamisega. Vajadusel teisaldame põrandaaluse pinnase ning täidame kapillaartõusu vältimiseks liivaga. Tuulduva puitpõranda kestvaks säilimiseks freesime vundamenti piisava läbimõõdu ja asetustihedusega tuulutusavad. Puitpõrandate soojustamisel kasutame selleks ettenähtud soojustusmaterjale, mille katame tuuletõkkega ning kaitseme kuumtsingitud närilistevõrguga. Siseõhuga tuulduva põranda korral rajame betoonist aluspõranda, millele paigaldame topelttalastikul kvaliteetse põrandalaua või aluskihil parkettkatte. Viimistleme põranda Teile sobivas toonis õlivaha või lakiga ning paigaldame põrandaliistud. Aitame uuele elule ka päevinäinud põrandalauad. Kehtivaid ehitusnorme järgides ning hoone kasutusotstarvet silmas pidades, aitame Teil valida optimaalse põrandakonstruktsiooni. Eriolukorrad lahendame ehitusfüüsika reegleid järgides. Meie ehitatud puitpõrandatele kehtib garantii majavammi ja teiste puitu lagundavate seente tekke vastu.

Pakutavad teenused:

  • Välisõhuga tuulduvad traditsioonilised puitpõrandad

  • Ajaloolise põranda soojustamine ja algupärase põrandalaua taastamine

  • Siseõhuga tuulduvad puitpõrandad betoonalusel

  • Siseõhuga tuulduvad puitpõrandad liivaalusel

  • Põrandaküttega parkettpõrandad

  • Erilahendused puitpõrandatele

  • Puitelementide töötlemine puidukonservantidega

Me teame, mida teeme ja teeme seda hästi!

Tehtud tööd:
Go to Top