Puithoonete restaureerimine

Restaureerime miljööväärtuslikke puithooneid

Meil on Muinsuskaitse tegevusregistreering ja pikaajaline puithoonete restaureerimise kogemus. Oleme valmis kohe tulema Teie hoonet vaatama ning tööde mahud ja maksumused kokku leppima. Töid juhendab ehitusinseneri kutsekvalifikatsiooniga puidukahjustuste spetsialist Kalle Pilt.

Meie ettevõtte eeliseks on oskus ennetada võimalikke probleeme ja nendega arvestada juba ehituse ja renoveerimise käigus. Samuti arvestame klientide soovidega ja jagame nendega ehitusalaseid teadmisi ning kogemusi.

Omame majandustegevuse registreeringuid ehitamise, ehitise auditi tegemise, projekteerimise ja omanikujärelevalve alal ning muinsuskaitse tegevusluba muinsuskaitselistel hoonetel töötamiseks:
Ehitamine EH10601628-0001
Ehitise audit EEK000555
Projekteerimine EEP001250
Omanikujärelevalve EEO003710
Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi objektil inseneriuuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine E 287/2007
Konserveerimine ja restaureerimine E 287/2007
Muinsuskaitseline järelevalve E 287/2007