Puitfassaadid ning soojustamine2024-02-01T13:29:00+02:00

Puitfassaadid ning soojustamine

Puitfassaadid ning soojustamine

Eemaldame olemasoleva fassaadikatte ning aluskonstruktsiooni. Asendame või tugevdame kahjustatud puidust kandekonstruktsioonid. Tihendame palkseina lõhed, varad ja tapid linataku ja –vildiga. Soojustame karkass- ja palkseinu eesmärgiga parandada hoone sisekliimat, mistõttu lähtume materjalivalikul alati olemasoleva seinakonstruktsiooni iseärasustest. Soojustatud seinte tuuletiheduse tagame difuussete materjalide kasutamisega, vältimaks võimalikke niiskuskahjustusi tulevikus. Hoone soojustamisel paigaldame avatäited selliselt, et säiliks akende ja uste soojapidavus. Fassaadilaudise paigaldamisel jätame alati piisava tuulutuse ning sulgeme tuulutusavad närilistele. Kasutame tehases krunditud ning eelvärvitud välisvoodrit, mille viimistleme veelkord paigaldusjärgselt objektil. Viimase aktsendina lisame hoonele karniisid, nurga- ja akende/uste piirdeliistud. Soovi korral muudame hoone kasutusmugavust kõikvõimalike juurdeehituste, varikatuste ja terrasside rajamisega.

Pakutavad teenused:

  • Puidust kortermajade soojustamine ning voodrivahetus

  • Individuaalelamute soojustamine ning voodrivahetus

  • Tuulekodade, väljaehituste ja muude hoone lisaelementide ehitamine ja soojustamine

  • Kahjustatud kandekonstruktsioonide tugevdamine ja/või asendamine koos fassaaditöödega

Me teame, mida teeme ja teeme seda hästi!

Tehtud tööd:
Go to Top